Hitünk gyakorlása

A szemlélődő-beleélő ima segít, hogy Istennel minél szorosabb kapcsolatba tudjunk kerülni. Lényegében ez a keresztény vallás lényege. Nem a tan, nem az erkölcs, nem a kultusz, még az embertársainkkal való szociális törődés sem.

Hanem a személyes, bensőséges szeretetkapcsolat Istennel. Hogy mennyire bensőséges ez a kapcsolat, két dolog mutatja: mennyire vagy boldog és mennyire tudod szeretni az embertársaidat.

Ahelyett, hogy Istent imádnánk az Ő teremtésében, önmagunkat próbáljuk imádni a teremtmények felhasználásával.

Küldetésünk a keresztséggel kezdődik, de csak akkor érvényesülhet az mindennapi életünkben, amikor képessé válunk a tudatos szeretetre.

Ettől kezdve csakis a mi elhatározásainkon múlik Isten sajátos jelenléte bennünk.

Istent csak úgy kereshetjük igazán, ha megőrizzük a békességet azáltal, hogy elkerüljük az összeütközést és versengést másokkal.

Ha félretesszük az ítélkezést, az elutasítást és a bírálat nehéz terheit, az önkényes előítéletek súlyát, nyitottabbak és elfogadóbbak leszünk Isten iránt.

Az ima az, mely segít átélned az Istennel való azonosulást.

Az ima alatt igyekszel minél jobban beleélni magad a történésbe, egyik szereplője vagy, lehetőleg a főszereplő. Minden érzékszerveddel próbálod észlelni a történést. Látod a helyszínt, figyeled a cselekményt, hallod a zajokat, a hangokat, Jézus szavát, érzed az illatokat, az ízeket, tapintod a számodra fontos tárgyakat, Jézus ruháját, kezét. Így Jézussal, egy bensőségesebb kapcsolatot képzelsz el.

A szentírás szövegét úgy fogadod, mintha Jézus kifejezetten neked mondaná azt. Figyeled, hogy milyen érzésekkel mondja, és mit akar vele benned elérni. És figyeld a saját érzéseidet is, amikkel a szavait fogadod. Ezeket azonnal mondd el Neki. Ez a válaszod az Ő szavára, a szentírási idézetre.

Istenre kell figyelned! Ő tanít. Érzelmi megtapasztalásokban részesít.

Az általad kiválasztott szentírási szó, fogalom milyen tanítást jelent a számodra?

Milyennek ismerted meg általa Jézust, az Atyát, a Szentlelket?

Hagynod kell, hogy rád hasson, hogy fölmelegítsen!

Hitem szerint, ahogy megtapasztalom Isten szeretetét, úgy tudok szeretni én is itt a Földön. Ez alakít Hozzá hasonlóvá, ez a tökéletesedés útja. Úgy alakulok át, hogy nézem Jézust, magamba szívom, mint ahogy a szülő alakítja gyermekét, mint ahogy a szerelmesek hasonulnak egymáshoz.

Lelki gyakorlataink során igyekszünk az Istennel való azonosulásban kifejezni létünket, cselekedeteinket, embertársi kapcsolatainkat.

Ebben segítenek a közös imák, a gyermekek hitoktatásában a szeretet fontosságának és elsődlegességének tanítása,

az Istenben megtestesülő Fényesség és Szeretet az Üdvösség jegyében.