Egyházunk hierarchiája

Egyházunk hierarchiája, szervezeti felépítése:

 

 Egyházunk vezetője: Márku János András alapító-vezető

Az egyház képviseletére jogosult személy: Márku János András
rangja: Egyházfő

Egyházfő és egyházi vezetést képviselő három Főpap Egyházunk központi vezetője.
Ez a Főpapi Tanács. A főpapi tanács tagjai az alábbi tevékenységeket betöltő személyekből áll.
– gazdasági, vezetői, igazgatói feladatokat ellátó főpap
     – közéleti, társadalmi képviseletet ellátó főpap
     – hitéletet szervező, kiadványokat szerkesztő és terjesztő főpap.
Az egyház ügyintéző és képviseleti szerve a Főpapi Rend, a egyházi összejöveteleket, az egyházi Zsinat alkotja.

Az egyház szervezetének általános felépítése a következő:

     a. főpapi rend
b. papi rend
c. alpapi rend
d. tanítványok

Az egyházfő

A legfőbb egyházi méltóság az Egyházfő, a szellemi vezető.

Ő az egyház egyszemélyi vezetője és képviselője, a főpapi rend tagja és vezetője.

Utódja személyére maga tesz javaslatot, ennek híján a főpapi rend tagjai tehetnek személyére javaslatot (ajánlás).

A szellemi vezető által javasolt személy, amennyiben elfogadja az ajánlást, és személyére vonatkozóan nem állnak fenn kizáró körülmények, abban az esetben a szellemi vezető méltóságot, attól a naptól töltheti be, mely napon elődje, ezen minősége bármely okból – lemondás, halál, tagsági viszony megszőnése – megszűnik.

A szellemi vezetőt a továbbiakban a három tagú főpapi tanács választja meg az ajánlással rendelkező jelölt tagok közül.

A szellemi vezető irányítja az egyház működését, képviseli az egyházat harmadik személyek előtt, önálló aláírási joggal rendelkezik, gondoskodik az egyház szabályszerű működéséről, gyakorolja a munkáltatói jogokat, jogosult utalványozásra.

Akadályoztatása esetén általános helyettese jogosult és kötelezett a szellemi vezető jogai, kötelezettségei teljesítésére, gyakorlására, kivéve azokat az egyházfőt kizárólagosan megillető jogosultságokat, mint

– az áldás adás, – temetés, – esketés, – keresztelés és a – beavatás.