Szolidaritás

A Fény és Szeretet Szabadkeresztény Egyház

Ezúton nyilvánítja ki mély részvétét és együttérzését a 2011. március 11- i japán földrengés áldozatainak valamint erkölcsi támogatásáról biztosítja a japán államot, kormányzatot, s mindazokat, akik az emberi életek mentésében, a helyreállítási és újjáépítési munkálatokban részt vesznek.

Együttérzésünket fejezzük ki azoknak a japán családoknak, akik elveszítették otthonaikat, szeretteiket.

Tudjuk, hogy ekkora anyagi és emberi katasztrófát nehéz lesz helyrehozni.

Az események sok ember lelkében kitörölhetetlen emléket hagytak. Nehéz lesz a lelki sebeket begyógyítani.
Bízunk azonban abban, hogy a japán népben lesz annyi erő és tartás, hogy újjáépíti saját hazáját.
Ha ebben segítségre van szüksége, Egyházunk minden tőle telhetőt megtesz.

Ha nincs, úgy sok sikert kívánunk hősies erőfeszítéseikhez!

Márku János András, Egyházfő

2011.március 12.