Keresztelés

Keresztény hitünk szerint a keresztelési szertartás, az a vallási gyakorlat, amellyel az embert a keresztény Egyház tagjai közé felvesszük. A keresztelés tehát egyszerűen felvételi, beiktatási szertartás.

Célja: megköszönni Istennek a gyermekáldást, kifejezni ünnepélyes formában a szülők és a családtagok örömét és boldogságát; figyelmeztetni a szülőket, keresztszülőket és a gyülekezetet azokra a kötelességekre, melyek teljesítése által a gyermek ténylegesen kereszténnyé, azaz Jézus tanítványává válik; felébreszteni a felelősség tudatát bennük és elkötelezni őket arra, hogy a megkeresztelendő gyermek kereszténnyé nevelése érdekében, valóban mindent meg fognak tenni.

A gyermeket kereszténnyé nem a szertartás ténye teszi, hanem az a nevelő tevékenység, mely a keresztelés alkalmával kezdetét veszi, s amelynek vállalására a gyermek hozzátartozóit ünnepélyesen elkötelezzük.

A keresztelésnek lehetőleg a templomban kell történnie a következő gyakorlatban levő szertartási sorrend szerint: ének, fohász, textus, ágenda, ima, úri ima, a keresztelés cselekménye és áldás, a keresztelés alkalmával használt víz a tisztaság, az élet jelképe.
.
Aki már valamely keresztelési szertartásban részesült, az Egyházunk hite szerint kereszténynek minősül. Egyházunk elsmeri a más felekzetek, más keresztény közösségek által adott keresztelési áldást, szentséget.