Amit a drogfüggőkkel kapcsolatban tudni kell

A drogfogyasztás veszélyei:

– a drog hatása mindig pusztán időleges , amikor elmúlik, a használó mindig visszacsúszik abba a világba, ahonnan menekülni akart
– gyakran vagy nagy adagban fogyasztva -más élvezeti szerekhez hasonlóan – szellemi és egészségkárosodáshoz vezet
– oldja a gátlásokat, vakmerő viselkedésre ösztönöz
– függ?séget válthat ki
– beviteli mód veszélyei:
o kokainszippantás: károsítja az orrot, légutakat, tüdőt
o többszörösen, közösen használt tű májgyulladás, AIDS betegség, egyéb fertőzések kialakulása

A drogfogyasztás okai:
– az emberi személyiség torzulása, sérülése
– az ember és a társadalmi környezete közötti nem megfelelő viszony
– pszichés, szociális háttértényezők a családon belül és azon kívül

Reintegrációs programok: a kezelést lezáró szociális szolgáltatások:

– foglalkoztatás
– utógondozás
– oktatás, képzés
– lakhatást is biztosítunk

A gyógykezelés, rehabilitáció meghatározó tényezői:

– a droghasználat kezdete után mennyi idővel, milyen stádiumban kerül a beteg az intézménybe
– a beteggel foglalkozó szakember személyisége, tudása, szakmai gyakorlata
– a beteget segítő család, barátok jelenléte
– a beteg hozzáállása, akarása

A droghasználókkal való intézményes munka céljai:

– ápolás, gondozás
– a kliens önkéntes elhatározásán alapuló teljes absztinencia elérésének segítése
– a személyiség fejlesztése , új, konstruktív életcélok meghatározása
– agresszív, másokra és önmagára veszélyt jelentő viselkedés kialakulásának megelőzése
– terápiás közösségek gyógyító erejének felhasználása
– család, hozzátartozók bevonása a rehabilitációba
– reintegráció: visszaút az egészségesek társadalmába
– utógondozás

Alapfeladatok:
– az intézmény megismertetése, elfogadtatása
– korszerű gondozási modellek kidolgozása, bevezetése
– a szenvedélybetegek társadalmi helyzetének felismerése
– egészségügyi, szociális ellátórendszer közötti koordináció
– speciális rehabilitáció szolgáltatások
– a szenvedélybetegek társadalmi elfogadtatása, társadalomba történő visszahelyezése
– szakterületen dolgozók továbbképzése

A felépülés dinamikája:

1. a kliens élvezi a szerhasználatot , nem fordul segítségért
2. szembesül a szerhasználat negatív következményeivel , a változást illetően ambivalens
3. tudja, hogy több a hátrány, mint az előny : előkészül a szerről való leszokáshoz
4. a kliens bevonható a terápiás folyamatba: konkrét lépések a leszokásra
5. a kliens állapota már változott , abbamaradt vagy mérséklődött a drogfogyasztás
6. előfordul a visszaesés

Az egész folyamat során lényeges:

– erőteljes külső támogatás
– modellkövetés, szociális tanulás
– biztonságos környezet
– lehetőséget kapjon új magatartás- és viselkedésmódok kialakítására
– új, egészséges kapcsolatok kialakítása
– jó módszerek: családterápia, hozzátartozói csoportok , figyelmes törődés, együttműködő gondoskodás

Mindezek elkerülése érdekében a prevenció az elsődleges célkitűzésünk!

Prevenció célja:
– szenvedélybetegségek által okozott ártalmak ismertetése,
– életet veszélyeztető helyzetek feltárása bemutatása,
– az esetleges problémák jelentkezése alapján, életmód-változtatás elindítása, segítése.

Mindezeket, iskolarendszerű oktatás keretében folytatjuk és tájékoztató jellegű szaklapok szerkesztése terjesztése során propagáljuk.