Hajléktalanok gondozása, segítése

Hajlktalansg
A Hajléktalan Gondozási Központ célja, hogy a magukat fedélnélkülinek valló személyeket a szociális munka eszközei és módszerei segítségével, a rendelkezésre álló intézményi eszközökkel, szolgáltatásokkal, állapotukhoz igazodóan, a lehető legnagyobb és legsokoldalúbb erkölcsi és anyagi segítségben részesítse.
Szakmai létszámunk, a felmerülő igényhez igazodik, akik rendelkeznek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről határozó szakmai végzettségekkel.

Munkánkat egyénre szabottan, az ügyfelekkel közösen kialakított, részletesen kidolgozott gondozási tervek végrehajtásával segítjük. Az intézményen belül pedig a közösségi élet, a családi, társadalmi-, és a munkakapcsolatok alakításának megszervezésével végezzük.

Segítjük az ellátottak hivatalos ügyeinek intézését, javaslatokat készítünk gondozottjainak problémáik megoldására. Önállóan is, és kapcsolataink révén is, igyekszünk megoldani a városban keletkezett, a hajléktalanokat érintő szociális válsághelyzeteket. Egészségügyi, jogi és ügyintézési tanácsadást végzünk.

Segítjük a hajléktalan emberek és családtagjaik kapcsolatainak javítását.

Egész évben működtetünk utcai gondozószolgálatot. A szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlásokat, a természetbeni és anyagi támogatásokat közvetítjük ügyfeleinknek.

Az Éjjeli menedékhely este, illetve éjszaka napi 14 órán át tart nyitva, 18-08-ig. A nyitva tartási időben tisztálkodásra, mosásra és szárításra, kulturálódásra nyugalmas alvásra biztosít lehetőséget a rászorulóknak. E részegységben, négy órában szociális munkás lát el ügyeletet. Az esti órákban vacsora kiegészítést biztosítunk. Külön zárható értékmegőrző szekrény áll minden gondozottunk rendelkezésére. Nagyobb értékeiket elkülönítve tároljuk.
Az Átmeneti szállás 16-08-ig tart nyitva. A napi nyitva tartási időn belül az ellátottak szociális és mentális gondozását is biztosítja.

E tevékenység időtartama nem kevesebb, mint a nyitva tartási idő egyharmada. A szociális és mentális gondozást egyéni nyilvántartó lapon rögzítjük, róluk az előírt egységes számítógépes nyilvántartást vezetünk.
Népkonyha a rászorulók számára napi egyszeri meleg étel elfogyasztására ad lehetőséget, szociális munkás elérhetőségével. De biztosítjuk a fürdési, tisztálkodási, mosási, szárítási lehetőségeket is.
Nappali melegedő 10-18-ig tart nyitva. Napközben pihenésre, hasznos időtöltésre (tévé, videó, DVD, játék, olvasás: könyv, újságok, bajnokságok stb.) mosásra, információk szolgáltatásra, ügyintézésre, étkezésre biztosít lehetőséget, együttműködve az utcai szociális szolgálattal. Külön helyiségekben lehetővé tesszük és szervezzük a kiscsoportos beszélgetéseket. A munkaerő-piaci helyzetük megváltoztatása, javítása érdekében tanfolyamokat, speciális igények kielégítését szolgáló foglalkozásokat szervezünk.

Az Utcai szociális szolgálatra kiemelt figyelmet fordítunk. A szervezeti egységek nyitva tartásának idejében is biztosítja az utcai szociális munka során kialakított kapcsolattartási rendet a kliensek, és a segítők között. Minden munkatársunk végez utcai szociális munkát.

Célunk az ellátatlan, utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, egyéb területen is. Utcai munkásaink meghirdetett ügyeleti időben, telefonos személyes elérhetőséget biztosítanak a hozzájuk fordulóknak. A felderítettek „vackairól“, folyamatos térképet készítünk. A felderítés az érintettek igényeinek felmérését is tartalmazza.
Ezekre az igényfelmérésekre, valamint szolgálatunk folyamatos és körültekintő m?ködésének eredményének köszönhetően az utcán életvitelszerűen élők számára – folyamatosan – sokféle szolgáltatást hoztunk létre és működtetünk.
Ezek közül a legfontosabbak: A krízisidőszakban minden nap – meghatározott találkozási pontokon – teát és élelmet, illetve egy hétre való ételadományt adunk – öt fok alatt naponta kétszer járjuk be a találkozási pontokat, illetve felkeressük – a Vacoktérképünk alapján – a hajléktalan embereket. – tíz fok alatt napi háromszor is bejárjuk az ismert, felderített helyszíneket. Folyamatosan fürdésre, mosásra biztosítunk lehetőséget az intézményben.

Szükség esetén „behozzuk“ a hajléktalan embereket az intézménybe.
Külön ún. krízisszobát működtetünk azokra az esetekre, amikor ügyfeleink -állapotuk miatt egyébként – nem vehetnék igénybe az intézmény szolgáltatásait pl. ittasság.
Minden olyan lehetőséggel rendelkezünk, amelyek lehetővé teszik az utcán élő hajléktalan emberek állapotának elviselését, javítását egész éven keresztül.

Szociális információs szolgálat 24 órán keresztül működik, melynek elsődleges célja krízishelyzetek megoldása, a szolgálatok szervezése, kapcsolattartás más intézményekkel.Tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról, folyamatos segítségnyújtás. Kapcsolatot tart a Diszpécserszolgálattal.

Az egyéni esetkezelés során az Etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, a klienseket egyenrangú félként, az emberi méltóságot szem előtt tartva, az önfenntartó képességét erősítve segítjük. Az egyéni esetkezelés alatt a döntéseket közösen hozzuk meg gondozottjainkkal, de a kezdeményezést átengedjük a kliensnek.