A házasság megáldása

 

 

Eskets

A polgári házasságkötés után történik nyilvánosság előtt a templomban.

Célja, hogy a jogi érvényesülés mellett a házasság vallási és erkölcsi tartalmat is kapjon. Isten gondviselő szeretetét kérjük az elinduló családi életre.

A család a társadalom alapszervezete lévén, igen fontos, hogy az valláserkölcsi keretek között induljon el.

Evégre alakult ki egyházunkban is a házasság megáldása, vagyis az esketés szertartása.
Ez a szertartás legtöbbször a templomban, ünnepélyes keretek között megy végbe.

Célunk az, hogy a házasulandók előtt a családi életre vonatkozó isteni kinyilatkoztatást előtárjuk, azt megmagyarázzuk, s az abból folyó kötelességeik teljesítésére figyelmüket felhívjuk, a hűségeskü szövegében foglaltakat a lelkükre kössük.

Az esketés szertartási sorrendje: alkalmi ének, fohász, majd textus, esketési ágenda, ima, úri ima, az esketési formula és a megáldás.

 

A házasságkötés megáldásával kapcsolatos szempontok

A lelkészeink, csak a törvényesen megkötött és igazolt házasságokat részesíti egyházi áldásban.

A szertartás helye a templom, indokolt esetben a lelkészi iroda vagy családi ház. A szertartás rendje ebben az esetben is ugyanaz, az ének itt elmaradhat.

Bizonyos országokban az állam támogatja, hogy a család keresztény alapokon nyugodjon. Norvégiában az evangélikus államegyháznak számít.