Lelki gyakorlataink

Fény és Szeretet Szabad Keresztény Egyház napi lelki gyakorlatai

1. Reggel, mielőtt felkelnél, köszönd meg Szíved Istenének, hogy megajándékozott a földi életnek egy új napjával, új lehetőségekkel, majd kérd Őt arra, hogy inspiráljon téged a nap folyamán. Majd Kelet felé fordítva arcod, végy mély lélegzeteket, közben koncentrálj a benned ezáltal ébredő életerőre. Ezek után igyál egy pohár vizet, és kezdd el a napi tevékenységedet.

2. Az életet megpróbáltatásai és gyötrelmei ellenére mindig úgy tekintsd, mint a legértékesebb ajándékot, amit a Kozmosz az emberi lényeknek adott, mert ez a spirituális fejlődés közege és az általuk keresett boldogság forrása. Testedet tekintsd a lelked templomának, és a legnagyobb figyelemmel viseld gondját.

3. Ha teheted, jelölj ki egy helyet az otthonodban, ahol imádkozol, meditálsz. Tedd ezt saját kápolnáddá, szentélyeddé, melytől távol tartasz minden gondot és ahol semmilyen más hétköznapi tevékenységet nem végzel.

4. Minden étkezés előtt adj hálát Istennek, mert olyan szerencsés vagy, hogy van mit enned. Gondolj azokra, akiknek nincs meg az a kiváltságuk, hogy jóllakjanak.

5. Mint tudod, minden emberi lény célja, hogy tökéletesítse magát, és jobbá váljon. Ezért állandóan törekedned kell a téged éltető lélek erényeinek felfedezésére és kifejezésre juttatására. Ezáltal saját fejlődésedet is segíted, és az emberiség céljait is szolgálod.

6. Minden nap szánj egy kis időt arra, hogy a szeretet, a harmónia és az egészség gondolatait küldd az emberiség egészének, különösen a fizikai vagy szellemi vonatkozásban szenved?knek. Kérd Istent is, hogy minden síkon nyújtson számukra támogatást, és – amennyire lehetséges – óvja meg őket az élet megpróbáltatásaitól.

7. Élj úgy, hogy akikkel együtt élsz vagy kapcsolatba kerülsz, példaképnek tekinthessenek, és úgy érezhessék, hogy hasonlítani szeretnének rád. Lelkiismereted hangját követve erkölcseid váljanak a lehető legtisztábbá, és mindig arra figyelj elsősorban, hogy helyesen gondolkodj, beszélj és cselekedj.

8. Légy megértő! Véleményalkotásoddal soha ne vádolj vagy ítélj el senkit, mert nem láthatsz bele mások szívébe és lelkébe. Tekints másokra jóindulattal és megbocsátással, és azt nézd, ami a legjobb bennük mentális és szellemi síkon.

9. Légy nagylelkű! a szükséget szenvedőkkel, vagy a nálad rosszabb helyzetben lévőkkel. Mindennap igyekezz legalább egy jócselekedetet végrehajtani. Ha bármilyen jót tettél, ne dicsekedj vele, inkább mondj köszönetet Istennek, hogy képessé tett arra, hogy hozzájárulhass mások jóllétéhez, minden téren.

10. Viselkedésed legyen szerény, és mindenben kerüld a szélsőségeket. Légy mértéktartó és válaszd mindig a középutat.

11. Amennyiben vezető pozíciót töltesz be, ne légy büszke erre, és ne engedj a kísértésnek, hogy megmámorosítson a hatalom. Sose használd arra, hogy valakit olyasminek az elvégzésére kényszeríts, amit az illető helytelenít, vagy ami igazságtalan, törvénytelen vagy erkölcstelen. Viseld alázattal a pozíciódat, és szolgáld vele a közjót.

12. Légy megértő másokkal, és beszélj megfontoltan. Ha kritikát gyakorolnál, az mindenkor építő jellegű legyen. Ha valaki tanácsot kér tőled egy számodra kevéssé ismert témában, szerényen ismerd el tájékozatlanságodat. Soha ne alacsonyodj le addig, hogy hazudj, vádaskodj vagy rágalmazz másokat. Ha valakiről rosszindulatú pletykát hallasz, ne támogasd azáltal, hogy hajlandó vagy végighallgatni.

13. Tartsd tiszteletben országod törvényeit, és törekedj arra, hogy jó polgár legyél. Mindig emlékezz arra, hogy az emberi fejlődés kulcsa a tudatosság fejlődésében rejlik.

14. Légy humanista, és úgy tekintsd az egész emberiséget, mintha saját családod lenne. Túl faji, kulturális vagy világnézeti hovatartozásukon, emberi lények valamennyien testvérek. Így tehát egyforma tisztelet és elbírálás illet meg mindenkit.

15. A Természetet tekintsd a legszebb szentélynek és az Isteni Tökéletesség földi megnyilvánulásának. Tiszteld az élet minden formáját, és az állatokat ne csupán élőlényekként, hanem tudatos és érző teremtményekként kezeld.

16. Legyél és maradj mindig szabadon gondolkodó. Önállóan gondolkodj, ne aszerint ahogy mások gondolkodnak. Hasonlóképpen engedd meg másoknak is, hogy szabadon gondolkodhassanak; ne erőltesd rá senkire a saját elképzeléseidet, és mindig vedd figyelembe, hogy mindenki a fejlődés útját járja.

17. Tisztelj minden vallási és filozófiai meggyőződést, ha azok nem sértik az emberi méltóságot. Hited kinyilvánítása során vigyázz, hogy ne válj dogmatikussá vagy szektássá. Légy Hazafi és ezt hirdesd is!

18. Tartsd meg az ígéreteidet, és tegyél eleget kötelességeidnek. Ha szavadat adod, tekintsd azt szentnek, és betartása legyen becsületbeli ügyed.

19. Ha fogadalmat kell tenned, gondolj az erkölcsi ideálod szimbólumára, és ne feledd, hogy minden hazugság karmikus következményekkel jár rád nézve. Valójában, ha embertársainkat félre is tudjuk vezetni, az Isteni Igazságszolgáltatást senki nem kerülheti el.

20. Az Egyház célja, hogy elősegítse a tudatosság emelését, és továbbadja tanításait. Ezért készséggel beszélj a Fény és Szeretet Egyház filozófiájáról a Tudás keresőinek, de ne próbálj meggyőzni erről senkit.

21. Senkiben ne alakítsd ki azt a hitet, hogy az Egyház tagjai bölcs emberek, akik az Igazság birtokában vannak. Sokkal inkább filozófusokként vagy a Bölcsesség keresőiként utalj ránk, az érdeklődőknek. Ne tüntesd fel magad olyan színben, mintha már elértél volna mindent, annyit mondj csupán, hogy a tökéletesség útját járod.

22. Este, elalvás előtt, készítsd el az elmúlt nap mérlegét, és vizsgáld meg, hogy eredményes volt-e a napod. Lelkiismereted szerint ítéld meg mindazt, amit a nap során gondoltál, mondtál és tettél, vond le a spirituális fejlődésed szempontjából fontos tanulságokat, és tégy jó irányba mutató elhatározásokat. Mindenkinek Bocsáss Meg! Ezután küldj pozitív gondolatokat az emberiség egészének, majd elalvás előtt bízd lelkedet Isten gondviselésére. Ámen.

Ha szeretnéd és módodban is áll anyagilag is támogatnod a Fény és Szeretet Szabadkeresztény Egyházunkat, akkor tedd meg, ezáltal is segíted a működését és hozzájárulsz a fejődéséhez.

                                                             Számlaszámunk: OTP. 11738008-20856401